Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Beselare

Wervikstraat 12

8980 Beselare

Hoofdapotheker: Sabine Dejaeghere

Ondernemings- of BTW-nummer: BE0426519787

Machtigingsnummer APB: 330101

Telefoonnummer: 057466577

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.