Vaccineren kan ook tijdens de zwangerschap met een gerust hart

Vaccineren kan ook tijdens de zwangerschap met een gerust hart

Mazelen, polio, difterie, tetanus, ... De ziektes waartegen baby's en kinderen vandaag de dag een prikje krijgen, zijn talrijk. Kind & Gezin raadt echter ook toekomstige ouders aan om hun vaccinaties tijdig te laten nakijken, liefst nog voor ze effectief zwanger zijn. Sommige ziektes kunnen de zwangerschap dan ook negatief beïnvloeden of zelfs overgedragen worden op het kind. De aangeraden vaccins vormen ook geen gevaar voor de foetus.

Wereldgezondheidsorganisatie

Hoewel er op internet en sociale media heel wat foutieve informatie de ronde doet over de onveiligheid van vaccins, is het voor toekomstige ouders belangrijk te beseffen dat vaccinaties in principe wel veilig zijn. Ze hebben natuurlijk een klein risico op bijwerkingen (net zoals ook alle geneesmiddelen), maar die zijn zelden ernstig. Wie zich niet laat vaccineren loopt echter ook de nodige risico's, aangezien vaccins net ziektes voorkomen die - zeker ook voor de foetus - gevaarlijk of soms zelfs fataal kunnen zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is bijvoorbeeld grote voorstander van vaccinatie. In 2014 kwam ze met een rapport waarin ze aantoonde dat de inenting van zwangere vrouwen met geïnactiveerde vaccins (bv. tegen hepatitis B) geen enkel gevaar vormt voor de zwangerschap of de foetus. Ze raadt wel af om levende verzwakte virussen (bv. vaccin tegen het rotavirus) toe te dienen bij zwangere vrouwen.

Voor vrouwen die zwanger zijn of dit nog willen worden, raadt Kind & Gezin volgende vaccinaties aan:

- Griep

- Hepatitis B

- Bof

- Kinkhoest

- Eventuele reisvaccinaties

De organisatie raadt ook aan om al voor de zwangerschap samen met een arts een inventaris te maken van welke kinderziekten de toekomstige moeder al heeft doorgemaakt en welke vaccinaties ze vroeger al kreeg. Vraag raad aan je behandelende arts, vroedvrouw of apotheker.